Respace inbouwsysteem

Bouwfysica

Al onze inbouwprojecten voldoen uiteraard aan het huidige bouwbesluit. Indien het om een invulling van een bestaand gebouw gaat, dan respecteren we ook de eisen die destijds bij de bouw gesteld zijn.

Akoestiek

De akoestische prestatie verdient hoge aandacht. We bouwen immers met houten constructies, en dat behoeft een andere benadering dan beton en staal. Gelukkig kunnen wij de angst voor geluidsoverlast volledig wegnemen. Door ruimte te creëren tussen de houtlagen en massa op specifieke plekken aan de zwevende dekvloer toe te voegen, wordt het contactgeluid (geluid door lopen over de houten vloer bijvoorbeeld) ontkoppeld. Het geluid wordt op die manier opgevangen en gereduceerd.

Ook tussen woningen en onderlinge vertrekken wordt het geluid opgevangen en maximaal gereduceerd. Het zogenoemde luchtgeluid, als je de buren hoort praten bijvoorbeeld, wordt opgevangen met een dubbele wand. Die wand ondersteunt tegelijkertijd de brandveiligheidseisen.

Daglicht

Bij het bouwen binnen een bestaande schil – en zeker bij bestaande bouw – is de locatie van het inkomende daglicht ook een essentiële parameter. In het ontwerp van de nieuwe ruimtes nemen wij een maximale daglichttoetreding mee. De meest optimale waarde hiervan wordt automatisch door onze design software berekend, ook indien het ontwerp tussentijds nog een aanpassing krijgt. 

Brandveiligheid

Dat bouwen met hout brandgevaarlijk zou zijn, is misschien wel het grootste misverstand. Het tegendeel is waar. Hoe zit dat?

In tegenstelling tot beton (dat onder extreme hitte kan ontploffen) en staal (dat langzaam maar zeker zijn draagkracht verliest en instort) heeft hout een voorspelbaar brandverloop. De buitenste laag van het hout verkoolt en isoleert als het ware de constructieve functie erachter. Hierbij kan de tijd tot aan het begeven van de constructie – en daarmee de vluchttijd – zeer nauwkeurig berekend worden. Bij beton en staal is dat niet het geval.

Bovendien is het Respace Inbouwsysteem zodanig ontworpen, dat bij het uiteindelijk instorten van de ene ruimte, de andere ruimte nog langere tijd overeind of veilig blijft.

Hout is goud

Behalve over brandveiligheid bestaan er nog behoorlijk wat mythes over hout als bouwmateriaal. De hardvochtigste worden in de publicatie ‘Houtbouwmythes ontkracht‘ van Pablo van der Lugt terecht ontkracht.

Gebruik van hout als bouwmateriaal kent juist vele voordelen. De opslag van CO2 is wellicht de belangrijkste, maar ook als het aankomt op duurzaamheid en comfort scoort houtbouw veel hoger dan vaak wordt gedacht.

Door onze speciaal ontwikkelde constructies en afwerkingen is het onderhoud vergelijkbaar met dat van de reguliere bouw.

De levensduur van houten constructies overtreft zelfs de conventionele materialen, mede door de circulaire ontwerpmethode. Hierdoor kan desgewenst na 70 jaar alles demonteren en elders weer opbouwen voor nog eens zo’n periode.