Stimuleringen voor herbestemming en transformatie

Herbestemmingen en restauraties bieden ook mogelijkheden voor stimuleringsregelingen, bijvoorbeeld als het gaat om een pand met monumentale status (denk aan een lagere rente op de financiering).

Stimuland

Stimuland focust op ontwikkeling van het platteland. Voor panden buiten de stedelijke regio is Stimuland een sterke partner voor het activeren van ontwikkeling.

Stichting Pioneering

Stichting Pioneering jaag initiatieven aan die bijdragen aan een innovatief en toekomstbestendig Oost-Nederland. Ze zijn gespecialiseerd in de bebouwde omgeving.

HMO

De Herstructurerings-maatschappij Overijssel focust op het revitaliseren van bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnensteden in de provincie Overijssel.

Kansen voor West

Kansen voor West werkt in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland aan innovaties in energie, wonen en werken. Diverse subsidies zijn beschikbaar.

Bespreek je wensen

Met Nick de Haas, onze business developer

Wil je meer weten over de mogelijke subsidies, belastingvoordelen of lage rentes op financiering? We kijken graag samen wat er mogelijk is.