Onze visie

Het nieuwe bouwen

Daarbij denk je als eerste aan duurzaamheid. Gelukkig wordt dat ook in de bouwsector steeds meer een hygiënefactor. We doen dan ook niet bovenmatig gewichtig over het feit dat ook Respace het beste voor heeft met het klimaat. Wat ons betreft is dat de normaalste zaak van de wereld. En ook de belangrijkste. Het is de reden van ons bestaan. Het creëren van een duurzame en circulaire bouwsector is daarom diep verankerd in onze missie.

Juist in onze sector, die wereldwijd verantwoordelijk is voor bijna 40% CO₂-uitstoot, ligt er een grote kans én plicht om duurzaamheid drastisch door te voeren. In deze opgave pakken wij als founding friend van Gideon Building Transition Tribes ons aandeel, door te bouwen met ons unieke circulaire biobased inbouwsysteem in combinatie met de nieuwste technologie. De efficiënte inzet van tijd en kosten bij dit systeem maakt het ook nog eens een betaalbare oplossing.

Maar we gaan nog een stapje verder.

Om ook bij te dragen aan meer inzicht en kennis met betrekking tot de mogelijkheden van bouwen met natuurlijke gewassen, hebben we – samen met een aantal geestverwanten in de markt – een onderzoeksproject opgestart, waarbij we onderzoeken hoe specifieke gewassen, toepasbaar in de (hout)bouwsector, kunnen bijdragen aan klimaatmitigatie in Nederlandse veenweidegebieden. Hiertoe gaan we zelf een eigen bouwgrondstoffenbos aanleggen (lees hier meer over dit ambitieuze bosproject).

Tel onze snelheid van bouwen en ons minimale bouwafval daarbij op, en zie dat wij ultiem bijdragen aan de verduurzaming van de bouw. Zonder daarbij concessies te doen aan 100% maatwerk en volledig aannemerschap.

Want ‘het nieuwe bouwen’ betekent niet alleen duurzamer,
maar ook flexibeler, kostenefficiënter en volledig ontzorgend bouwen.

"Het geheim van verandering is om al je energie te focussen, niet op het vechten tegen het oude maar op het bouwen van het nieuwe."
Peter Driessen
CEO