De Stookplaats - Hilversum

GBO:
Locatie:
Jaar:
Functie:
Oorsprong:

2000 m2
Mussenstraat, Hilversum
2022
Kantorencomplex
Gemeentewerf, 1918

Van gemeentewerf naar ruimte voor creatieve industrie

Werf 35 in Hilversum is van oudsher een industrieel gebied dat jarenlang is gebruikt als gemeentewerf. Het terrein is begonnen als een pleisterfabriek in de eerste wereldoorlog en later door de gemeente flink uitgebreid met onder andere het gebouw waar nu de Stookplaats is te vinden.

Door de jaren heen zijn andere panden op het terrein gerenoveerd en binnenkort ook de historische hallen waar vroeger onder andere het strooizout opgeslagen lag. De Stookplaats is aangewezen als gemeentelijk monument en zocht een manier om de huidige invulling aan te vullen en uit te breiden.

Met dit vraagstuk kwam de eigenaar, Medianest, bij Respace terecht. Zij waren op zoek naar een mogelijkheid om de historische gebouwen zo te transformeren dat deze van binnen aangename werkplekken heeft voor ondernemers in de creatieve industrie en van buiten zijn historische waarde behoudt op een duurzame manier.

Monumenten in authentieke staat houden

De Stookplaats gaat gebruik maken van het box-in-box systeem van Respace. Ze hebben hiervoor gekozen omdat dit de eisen vanuit de monumentencommissie meeneemt en het pand zoveel mogelijk in authentieke staat gebruikt. Met het box-in-box systeem wordt ruimte gecreëerd voor ondernemen, samenzijn en horeca. Door de dynamische natuur van het box-in-box systeem kan de Stookplaats zich meebewegen in de ontwikkelingen van de aankomende jaren.

Voor de inrichting wordt samengewerkt met M1 architecten, JP van Eesteren, de behoefte van de huidige huurders en de eigenaren van het pand. 

Download de brochure

Wil je meer weten over de vele verschillende toepassingen van het Respace systeem? Download dan onze brochure.