Flexwoningen als opvanglocaties voor spoedzoekers

Bouwsysteem voor realisatie van woonruimte voor spoedzoekers

In ons land staat 39 miljoen m2 vastgoed leeg. Dat is een immense ongebruikte ruimte en die vierkante meters kunnen een grote bijdrage leveren aan het oplossen van de huidige woningbouwopgave én opvang crisis. 

Veel leegstaande panden zijn direct geschikt om te transformeren naar woonruimte. In opdracht van het COA hebben we n.a.v. een gezamenlijk onderzoek een bouwsysteem ontwikkeld om binnen enkele maanden leegstaande hallen, kantoren, kerken en ieder ander mogelijk type vastgoed te transformeren naar humane flexwoningen.

Woonruimte voor iedere doelgroep

Met dit bouwsysteem kunnen zowel tijdelijke woningen voor spoedzoekers die bijvoorbeeld net in Nederland arriveren als semi-permanente woningen voor statushouders gerealiseerd worden.

Dat gaat dus niet over het plaatsen van ‘bedjes en gordijntjes’ in een kantoortuin, maar over het inbouwen van volwaardige huisvesting. Met alles wat je van een woning mag verwachten, zoals eigen voorzieningen en privacy.

Gerealiseerde transformaties kunnen op ieder moment opnieuw ingedeeld of naar een ander leegstaande pand verplaatst worden. Zo kunnen de woningen die in eerste instantie voor spoedzoekers of statushouders gemaakt zijn, na verloop van tijd ook omgezet worden naar bijvoorbeeld starterswoningen.

"Met deze systemen kunnen we een hele nieuwe vorm van woningbouw toevoegen. Goedkoper, flexibeler en sneller in te zetten."
Floris Alkemade
Rijksbouwmeester 2015 - 2021

Semi permanente woningen voor statushouders die mogen blijven.

Snelle opvang voor spoedzoekers die in procedures zitten.

In een notendop:

Snel

Betaalbaar

Biobased

Flexibel

Op maat

Herbruikbaar

Zo pakken we dat aan:

Maakt ontwerpen perfect inpasbaar en herbruikbaar

3 typen modules creëren privacy, gedeelde ruimte en verkeersruimte

Voldoet aan nieuwbouweis brandveiligheid

Voldoet aan daglichteisen voor bestaande bouw of tijdelijke bouw

Creëer extra daglicht door ingrepen in gevel of dak

Proces: van opdracht tot realisatie

Samenwerking is key

Meer weten?

Neem contact op met Nick de Haas onze transformatie specialist.

Voor meer informatie of een kennismakingsgesprek met één van onze architecten of ontwikkelaars.