Over subsidies, belastingvoordelen en financiering

Instapdrempel?
Ook daaraan is gedacht

Het Respace systeem is niet alleen flexibel, duurzaam, remontabel én kostenefficiënt, maar komt ook in aanmerking voor diverse subsidies, extra lage rente bij financiering en zelfs belastingvoordelen.

Respace biedt volledige medewerking bij elk initiatief.

Subsidies

Er zijn tal van subsidies beschikbaar voor het vernieuwen van bebouwde omgevingen. Vaak hangen deze samen met duurzame doelstellingen. En dat is ideaal voor Respace.

Ondersteuning

Veel van de panden waar Respace erg geschikt voor is, zijn monumenten. Het landelijk opererende Nationaal Restauratiefonds biedt aantrekkelijk lage rente voor de restauratie van monumenten.

Belastingvoordelen

De RVO stimuleert mileuvriendelijke technieken, waaronder duurzame transformaties. Via de MIA en Vamil kunnen ondernemers een investeringsaftrek aanvragen.

Beschikbare subsidies

Hieronder staan enkele voorbeelden van subsidies waar Respace voor in aanmerking kan komen. Deze lijst is zeker niet compleet. Even zoeken in jouw regio of navraag doen bij de gemeente levert ongetwijfeld extra resultaten op.

Stimuland

Stimuland focust op ontwikkeling van het platteland. Voor panden buiten de stedelijke regio is Stimuland een sterke partner voor het activeren van ontwikkeling.

Stichting Pioneering

Stichting Pioneering jaag initiatieven aan die bijdragen aan een innovatief en toekomstbestendig Oost-Nederland. Ze zijn gespecialiseerd in de bebouwde omgeving.

HMO

De Herstructureringsmaatschappij Overijssel focust op het revitaliseren van bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnensteden in de provincie Overijssel.

Kansen voor West

Kansen voor West werkt in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland aan innovaties in energie, wonen en werken. Diverse subsidies zijn beschikbaar.

Bespreek je wensen

Met Nick de Haas, onze business developer

Wil je meer weten over de mogelijke subsidies, belastingvoordelen of lage rentes op financiering? We kijken graag samen wat er mogelijk is.