Bestaand vastgoed transformeren

Respace inbouwsysteem: ook de slimste oplossing bij transformatie.

Behalve invulling geven aan nieuwbouw, is ons inbouwsysteem ook zeer geschikt voor transformatie van bestaande bouw. Vastgoed waarvan de invulling vaak niet meer voldoet aan de huidige wensen voor wonen en werken. En dan ligt de sloopkogel op de loer. 

Terwijl transformatie vaak een veel goedkoper, sneller én duurzamer alternatief is om een gebouw een doorstart te geven. Hetzij met dezelfde functie, hetzij met een herbestemming.  

transformatie-vastgoed-delft

Enkele voordelen

 • Sneller, goedkoper en duurzamer dan de sloop-en-nieuwbouw optie
 • Waarde neemt toe van het bestaand vastgoed
 • Nieuw exploitatiemodel zorgt voor gezonde inkomsten
 • De overheid ondersteunt transformatie

Waardevermeerderend

Transformatie van een leegstaand gebouw zorgt ervoor dat die weer rendabel wordt en in waarde stijgt. Veelal kiest men daarbij voor een herbestemming. Bijvoorbeeld een kantoor dat een woonfunctie krijgt, een industriële loods die een horeca hotspot wordt, of een kerk die wordt ingevuld met workspaces. Elk type pand kan zo transformeren tot iets waardevols voor mens en buurt. 

Enorme potentie

Drie procent van het vastgoed vloeroppervlak in Nederland, stond op in 2021 leeg. Dat is alleen al ruim 3,7 miljoen vierkante meter aan leegstaande kantoorpanden. Voor industrieel vastgoed, zoals loodsen en fabrieken, is dat bijna 8 miljoen m2. 

Alle het leegstaand vastgoed samen komt dat neer op bijna 6.000 voetbalvelden, maar gezien het toenemend aantal thuiswerkers zullen deze cijfers vandaag de dag nog wat hoger liggen. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gaat er vanuit dat van de totale hoeveelheid leegstaand vastgoed een 3e deel tot woningen te maken is. En bij maatschappelijk vastgoed ligt dat zelfs hoger vanwege de ligging en indeling. Van de 1 miljoen nieuwe woningen die in 2040 nodig zullen zijn, kan zo’n 15% met vastgoed transformatie gerealiseerd worden.

Overheidsondersteuning

Om dit soort processen te versnellen, hebben veel gemeenten een deel van hun ambtelijke apparaat geoptimaliseerd. Zo kunnen initiatieven om leegstaande kantoorpanden te transformeren sneller gerealiseerd worden. Dat geldt onder meer voor Amsterdam, Eindhoven, Arnhem, Rotterdam, Zwolle, Den Haag en Utrecht. En ook provincies ondersteunen deze processen door kennisontwikkeling, netwerken, coaching en financiële ondersteuning te faciliteren.

Regelhulp

Grote potentie dus voor eigenaren van leegstaand vastgoed, vooral in of nabij de stedelijke gebieden. Met de regelhulp vastgoed transformatie toets je heel eenvoudig hoe kansrijk je plannen zijn. Een goed startpunt voor vastgoedeigenaren, investeerders of ontwikkelaars om te kijken of een project financieel haalbaar is en rendement kan opleveren.

Duurzaam

Transformatie van bestaand vastgoed kan, mits goed uitgevoerd, bijdragen aan een duurzamere leefomgeving. Niet alleen wordt de impact van de sloop bespaard, ook wordt er veel materiaal in een transformatie hergebruikt. 

Tevens zijn er tijdens een transformatie veel mogelijkheden om de milieu-impact van het pand tijdens gebruik te verminderen. Door duurzame uitgangspunten vroeg in het ontwerpproces mee te nemen, kun je een optimale milieuprestatie behalen en blijven kosten van latere aanpassingen bespaard.    

Hoe gaat dat in z’n werk?

Naast het ontwerp en bouwproces, komt bij transformatie van vastgoed ook samenwerking met overheidsinstanties en gemeenten kijken. Onderstaand overzicht combineert de standaardfasering rondom het ontwerp- en bouwproces van De Nieuwe Regeling.

Stapsgewijs transformeren

 1. Inventarisatie
  In kaart brengen van benodigde kennis en wensen vanuit vastgoedeigenaar en eventueel de gemeente en aanverwante commissies.
 2. Initiatief en haalbaarheid
  analyse van een huisvestingsbehoefte of marktvraag en in hoeverre het project daarin kan voorzien.
 3. Project definitie
  inventariseren en vastleggen van ambities, eisen, wensen, verwachtingen en voorwaarden van de opdrachtgever en toekomstige gebruikers. Op basis daarvan wordt het ontwerpproces gestart.
 4. Structuurontwerp
  ontwikkeling van globale voorstelling van het project. Om een goed beeld te krijgen van de oplossingen op stedenbouwkundige schaal en van de hoofdindeling van de bestaande bebouwing.
 5. Bestemmingswijziging
  Afhankelijk van het bestaande bestemmingsplan en de gewenste functie is het nodig om een bestemmingswijziging bij de gemeente aan te vragen.
 6. Voorontwerp
  creëren van een globaal ontwerp dat een goed beeld geeft van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, architectonische verschijningsvorm en de integratie van constructieve en installatietechnische aspecten.
 7. Definitief ontwerp
  ontwikkelen van gedetailleerde voorstelling, dat een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de interne en externe structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve opbouw en aard en capaciteit van de installaties.
 8. Technisch ontwerp – bestek
  het in technische zin  uitwerken en specificeren van het bouwwerk in alle facetten. Op basis daarvan kan een definitieve prijsvorming voor de uitvoering plaatsvinden.
 9. Prijs- en contractvorming
  selecteren en contracteren van een ‘aanbiedende partij’ voor de uitvoering. Afhankelijk van de contractvorm al dan niet inclusief ontwerp, financiering, onderhoud en/of exploitatie.
 10. Uitvoeringsgereed ontwerp
  uitwerken van het ontwerp voor productie van bouw- en installatiecomponenten, zodat de daadwerkelijke uitvoering en assemblage op de bouwplaats kan plaatsvinden.
 11. Directievoering
  namens de opdrachtgever begeleiden van en toezien op de constructie.
 12. Gebruik- Exploitatie
  ondersteunen van de opdrachtgever en gebruikers bij het gebruik, het onderhoud en de exploitatie c.q. het facility management van de huisvesting.

Bouwkundige aandachtspunten

Net als reguliere nieuwbouw kan transformatie ook kostbaar uitpakken als het niet vooraf volledig is uitgedacht en getoetst. En dat kan leiden tot aanvullende werkzaamheden om aan de bouwkundige wet- en regelgeving te voldoen. Houdt daarom rekening met:

 • Brandwerendheid
 • Vluchtwegen
 • Brandpreventie
 • Daglichttoetreding
 • Constructieve eisen
 • Vanaf 2023: Energielabel C voor kantoren
 • Milieuprestatie


Behalve eisen zijn er ook nog keurmerken te verkrijgen gerelateerd aan de milieuprestatie van een pand. Afhankelijk van onder anderen het energie en materiaalgebruik. Enkele van deze duurzaamheidskeurmerken zijn:

Energielabel

Voor de meeste woningen en utiliteitsgebouwen is een energielabel bij verkoop, verhuur of oplevering verplicht. Een energielabel is niet verplicht voor onder andere kerken, moskeeën en beschermde monumenten. Een energielabel geeft je in een oogopslag informatie over de energievraag van een gebouw.

BREAMMNL
BREEAM is een internationaal erkend keurmerk dat gebouwen beoordeelt op negen verschillende duurzaamheidscategorieën. Certificering met BREEAM-NL geeft inzicht in de prestatie van een project op duurzaamheid. Hiermee kan je aan de markt tonen wat de duurzaamheidsprestatie is.

DGBC Woonmerk
Het DGBC Woonmerk is een duurzaamheid woonmerk voor nieuw te bouwen en bestaande woningen. Het woonmerk is een laagdrempelige methode die de duurzaamheidsprestatie van een woning integraal beoordeelt. Met het woonmerk zijn voordelen te behalen zoals het reduceren van operationele kosten, waardeontwikkeling van de woning en het bevorderen van het woon- en leefklimaat van de bewoners. Het DGBC woonmerk is nieuw. Het is in eerste instantie dan ook bedoeld voor de professionele markt. Partijen als beleggers, banken, woningcorporaties en ontwikkelaars.

Advies of ondersteuning nodig?

Respace is een revolutionair, circulair en betaalbaar inbouwsysteem dat ook bestaande gebouwen met transformatie eenvoudig een nieuwe invulling kan geven. Met behoud van het karakter, prettig om in te verblijven en flexibel in gebruik. En dankzij het parametrisch ontwerpen en ons state-of-the-art productieproces, efficiënt en snel te realiseren. Het is een totaaloplossing, waarbij wij in alle fasen grip houden op het proces en het resultaat. Daarmee bieden we een revolutionaire oplossing voor eigenaars, ontwikkelaars en gebruikers. 

We kijken graag naar de mogelijkheden van jouw plannen. Wil je vrijblijvend advies van ons team van architecten en projectontwikkelaars? Neem dan contact met ons op, of download onze brochure voor meer informatie.

Meer weten?

Neem contact op met Eldin Fajkovic onze lead-architect.

Voor meer informatie of een kennismakingsgesprek met één van onze architecten of ontwikkelaars.